Tuesday, May 31, 2011

RASIONALISASI SUBSIDI
Subsidi adalah bantuan kewangan yang diberi kepada sector ekonomi dan perniagaan. Bayaran subsidi diberi oleh kerajaan terus kepada pengeluar atau pengedar perkhidmatan atau barangan. Tujuna subsidi ialah untuk menggelakkan kemerosotan insustri atau untuk mengelakkan kenaikan harga barangan oleh pasaran terbuka yang boleh membebankan rakyat sebagai pengguna.

Kerajaan BN masih terus melaksanakan pemberian subsidi kepada sejumlah besar perkhidmatan dan barangan yang menjadi keperluan rakyat. Contohnya pemberian subsidi pendidikan seperti yuran pengajian di universiti dan kolej, dan subsidi pada barangan seperti petrol, gula dan makanan asasi rakyat. Sejumlah besar wang negara telah diperuntukkan untuk bayaran subsidi, misalnya pada tahun 2009, kerajaan telah menanggung RM74 bilion.

Dengan kemajuan dan pembangunan yang telah dicapai setelah lebih 50 tahun merdeka, sudah sampai masanya struktur ekonomi dan sosial negara dikaji semula. Pada tahun 1970an, hampir separuh isi rumah berada di bawah garis kemiskinan dan memerlukan subsidi. Tetapi kini sudah berubah, di mana kadar kemiskinan semasa negara adalah pada kadar 3.6% sahaja dan sepatutnya subsidi tidak lagi menjadi bebanan kepada kerajaan.

No comments:

Post a Comment