Wednesday, May 18, 2011

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANMulai tahun 1948, Raja Melayu, wakil kaum dan pentadbir British telah merangka Perlembagaan Persekutuan bagi Tanah Melayu menggantikan Rancangan Malayan Union yang terpaksa dibatalkan akibat penentangan orang Melayu. Semenjak itu, berbagai pindaan terhadap peruntukan dalam perlembagaan telah dibuat sehingga kini oleh Ahli-ahli Parlimen.

Asas penggubalan kepada Perlembagaan Persekutuan ialah perpaduan, kesaksamaan, dan penjagaan hak rakyat malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum. Professor Emeritus Khoo Kay Kim telah menyifatkan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi negara.

Perlembagaan Persekutuan mengandungi 15 bahagian dan 183 fasal (perkara). Isi kandungannya merangkumi fasal-fasal yang berkaitan dngan negeri, agama dan undang-undang Persekutuan; Kebebasan Asasi; Peruntukan Kewangan; Perkhidmatan Awam; Kewarganegaraan; Hubungan Persekutuan dan Negeri-negeri; Perhakiman; Persekutuan; Negeri-negeri; Pilihanraya; dan Kuasa menentang Subversif.

Terdapat 5 fasal (perkara) dalam Perlembagaan Persekutuan yang menjadi teras kepada pembiinaan negara bangsa yang kukuh selama ini iaitu Fasal 3 (Kedudukan Agama Islam), Fasal 14 (Taraf warganegara), Fasal 152 (Bahasa Melayu), Fasal 153 (Hak Istimewa Orang Melayu/Bumiputera) dan Fasal 181 (Kedaulatan Raja-raja Melayu). Semua fasal ini mempertahankan hak semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum.

No comments:

Post a Comment