Sunday, January 29, 2012

NKRA KERAJAAN MALAYSIA


6 NKRA di bawah 1Malaysia: Rakyat didahulukan pencapaian diutamakan.

NKRA 1: Kurang Jenayah
NKRA 2: Perangi Rasuah
NKRA 3: Tambahbaik kualiti pelajar
NKRA 4: Tingkat taraf hidup
NKRA 5: Prasarana luarbandar
NKRA 6: Pengangkutan bandar

NKRA 1: KURANG JENAYAH

Status sebagaimana pada bulan Disember 2010, jenayah jalanan turun 35% dan indeks jenayah 15%.

Usaha yang telah diambil oleh kerajaan:

• Meningkatkan kehadiran dan kawalan anggota pasukan polis di 50 kawasan hotspot jenayah.
• Menggerakkan seramai 2000 Pasukan Gerak Awam (PGA) dan 350 Pasukan Simpanan Persekutuan (PSP) di 4 kawasan panas di Kuala Lumpur, Selangor, Johor Bahru dan Pulau Pinang.
• Melatih seramai 4647 kakitangan RELA dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM)
• Meletakkan 90 unit (60 buah van dan 30 buah bas mini) di Balai Polis Bergerak di kawasan panas setiap hari seluruh negara.

NKRA 2: PERANGI RASUAH

Status pada bulan Disember 2010, identiti pesalah telah ditunjukkan dan sebanyak 3500 kontrak telah diiklankan.

• Kerugian yang ditanggung oleh kerajaan akibat perbuatan rasuah boleh mencecah kepada RM10 bilion setahun menyamai 1-2% daripada GDP.
• Kedudukan ranking Malaysia dalam Transparency International’s (TI) Corruption Perception Index (CPI) telah menurun daripada tangga ke 23 pada tahun 1995 kepada 56 pada tahun 2010.
• Sasaran peningkatan dalam skor CPI Malaysia daripada 4.4 kepada 4.9 pada tahun 2011, dan peningkatan peratusan ke atas responden dalam kajian TI Global Barometer bersetuju bahawa usaha kerajaan memerangi rasuah berkesan daripada 48% kepada 53%.

NKRA 3: TAMBAHBAIK KUALITI PELAJAR

Status pada bulan Disember 2010, seramai 700,000 kanak-kanak berusia 4-5 tahun telah bersekolah berbanding 54,569 pada tahun 2009. Sebanyak 14 buah sekolah menengah dan 6 sekolah rendah dijadikan High Performing School (HPS).

• Sasaran kadar enrolmen sebanyak 72% pada akhir tahun 2010 dan 87% pada akhir tahun 2012 telah ditetapkan daripada kadar 67% pada tahun sebelumnya.
• Pada tahun 2010, kerajaan telah melepasi sasaran enrolmen kanak-kanak prasekolah yang berumur melebihi 4 dan 5 tahun. Pada bulan Disember 2010, enrolmen pelajar telah meningkat kepada 72.42% atau seramai 701,144 pelajar. Enrolmen pelajar pra sekolah dijangka meningkat kepada 80% pada tahun berikutnya.

NKRA 4: TINGKAT TARAF HIDUP

Pada bulan Disember 2010, baki rakyat miskin tegar ialah 108 (0.2%) daripada 44643 orang.
35095 unit rumah dijual 75% di bawah dari nilai pasaran.

• Seramai 44,643 isirumah yg dikategorikan sebagai miskin tegar telah dikurangkan sehingga menjadi kosong peratus pada 31 Disember 2010.
• Manakala 16,471 isirumah yg dikategorikan sebagai miskin telah dikeluarkan daripada lingkaran ganas kemiskinan.
• Matlamat untuk melatih dan membangunkan seramai 2000 orang usahawan wanita pada penghujung tahun 2010 telah tercapai setelah mereka menamatkan latihan tersebut dan kini mempunyai pendapatan melebihi RM3500 sebulan. Keseluruhan sasaran ialah seramai 4000 usahawan wanita yang akan menjalani latihan keusahawanan sehingga penghujung tahun 2012.
• Sebanyak 35,095 rumah kos rendah telah ditawarkan untuk dijual kepada penyewa DBKL pada harga di bawah harga pasaran (RM21,500 ke RM35,000) dan sejumlah 60,136 buah rumah telah didirikan oleh Jabatan Perumahan Negara khusus bagi isirumah berpendapatan rendah.

NKRA 5: PRASARANA LUAR BANDAR

Pada bulan Disember 2010, sebanyak 35,000 buah rumah telah menikmati bekalan air. Lebih 27,000 telah mendapat bekalan letrik. Tambahan 750 km jalanraya untuk 2 juta rakyat.

• Kerajaan telah membina lebih daripada 7,000 km jalan baru dan yang dinaiktaraf pada tahun 2012 di mana sejauh 1,900 km akan dibina di Sabah dan Sarawak. Ini bermakna 91.4% daripada keseluruhan penduduk akan tinggal sekitar 5 km radius berdekatan jalanraya di Semenanjung Malaysia. Angka ini dijangka akan bertambah sehingga hampir menjadi 100% pada tahun 2012.
• Kerajaan juga akan menyediakan sebanyak 50,000 buah rumah baru di kawasan luar bandar kepada golongan miskin tegar di mana 2/3 daripadanya adalah di Sabah dan Sarawak.
• Kerajaan akan memastikan saluran air yang bersih dan terawat kepada lebih 360,000 isirumah tambahan termasuk di Sabah dan Sarawak.
• Menyediakan kemudahan bekalan letrik selama 24 jam bagi 140,000 isirumah tambahan pada tahun 2012. 81% isirumah di Sabah dan 73% di Sarawak akan menikmati kemudahan ini. Peningkatan ini sebanyak 77% dan 67% secara keseluruhannya.

NKRA 6: PENGANGKUTAN BANDAR

• Peningkatan keupayaan LRT dengan memperkenalkan 22 four car train di laluan LRT Kelana Jaya
• Mengurangkan masa perjalanan lebihkurang 30 minit di sepanjang 4 laluan BET (Bus Expressway Transit) di Lembah Klang dengan pertambahan penumpang.
• Integrated Transport Terminal (ITT) di Bandar Tasiuk Selatan pada penghujung tahun 2010.

NILAI UTAMA GURU


Tujuh nilai utama yang menjadi fokus dalam Etika Kerja seseorang guru adalah seperti berikut:

Pertama: Amanah

Melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa serta kedudukan. Antara amalan bersifat amanah:

1. Sentiasa menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab tanpa cuai dan menyeleweng.
2. Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan
3. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi
4. Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang boleh menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya
5. Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa

Kedua: Benar

Benar pada niat dan perbuatan contohnya:

1. Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan, tanpa niat yang tersembunyi ataupun mengharapkan balasan
2. Bercakap benar dan menepati janji, tidak bercakap bohong dan mungkir janji
3. Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat dan tidak mengelirukan
4. Rela berkongsi pengalaman, ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama

Ketiga: Bijaksana

Menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan sesuai dengan masa dan keadaan. Contohnya:

1. Menggunakan seluruh potensi, keupayaan dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang dan tidak mengambil jalan mudah
2. Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti
3. Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi
4. Sentiasa mempertingkatkan ilmu, kepakaran dan professionalisme

Keempat: Bersyukur

Perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima. Antaranya:

1. Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kejayaan sebagai hak
2. Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka, berdendam atau menabur fitnah
3. Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan, kegagalan dan ujian serta tidak boleh putus asa
4. Berpuashati dengan nikmat yang diperolehi seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan

Kelima: Dedikasi

Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti contohnya:

1. Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan sertra bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah
2. Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan
3. Tekun dan rajin dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja sentiasa berkualiti
4. Menjalankan tugas dengan dengan sabar, teliti dan ceria, tidak cuai atau merungut
5. Cergas dan pantas bekerja dan hasilan menepati kehendak organisasi

Keenam: Ikhlas

Berhati suci dalam melaksanakan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran. Antaranya:

1. Menerima tanggungjawab dengan rela dan hati yang suci, tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab
2. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi, bukan kerana pangkat, kedudukan atau mendapat perhatian orang lain
3. Memberikan layanan yang baik, tanpa mengira pangkat, status atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih
4. Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuka
5. Saling hormat-menghormati antara satu sama lain tanpa sebarang kepentingan

Ketujuh: Penyayang

Perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami, menghargai dan mengambil berat seperti:

1. Bersikap pemaaf dan penyayang, tidak berdendam, sombong dan suka meninggi diri
2. Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk
3. Bertimbangrasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas
4. Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan
5. Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas harian

Marilah kita bertekad untuk mempertingkatkan kualiti peribadi dan profession.

Saturday, January 28, 2012

ETIKA GURU MALAYSIA


Semua warga guru bertanggungjawab untuk membantu usaha-usaha mencapai matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan negara ini sebagai pusat kecemerlangan bertaraf dunia.

Sifat-sifat yang luhur, bertanggungjawab serta tahap professionalisme yang tinggi semestinya menjadi amalan sewaktu menjalankan amanah profession.

Maksud etika kerja ialah panduan tingkahlaku yang menjadi pegangan setiap warga guru berlandaskan akhlak yang mulia.

Guru mesti mempunyai etika kerja bagi mencapai objektif:

1. Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan bagi meningkatkan kualiti kerja.
2. Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilakn perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi
3. Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara.

Prinsip etika kerja seperti berikut perlu dilaksana serta dihayati bersungguh-sungguh oleh para guru:

Pertama: Niat yang betul

Sesungguhnya semua pekerjaan bergantung kepada niat yang betul. Bagi menanamkan niat yang betul, guru dikehendakki:

1. Memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Negara, misi, matlamat dan objektif KPM
2. Ikhlas menjalankan tugas dengan sempurna
3. Berusaha untuk memberikan sumbangan yang bermutu
4. Sentiasa memperbaharui niat untuk kebaikan

Kedua: Perlakuan yang baik

1. Warga pendidik bertanggungjawab untuk mencapai hasil yang berkualiti di samping memperbaiki imej organisasi. Untuk itu, semua guru mesti:
2. Menunjukkan penampilan diri, pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa
3. Menghasilkan kerja berkualiti secara berterusan di samping memberikan kepuasan kepada pelanggan
4. Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi

Ketiga: Penggerak ke arah kebaikan

Bagi menjadi penggerak ke arah kebaikan, guru hendaklah:

1. Menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing dan dapat mendorong orang lain melakukan kebaikan
2. Berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang boleh menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat
3. Sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik.

Keempat: Memperkotakan apa apa yang dikatakan

Bagi mencapai etika tersebut, guru hendaklah:

1. Sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan, pengucapan dan tindakan samada terhadap diri sendiri atau orang lain
2. Apa yang dibuat mesti sesuai dengan apa yang diucapkan
3. Sentiasa menepati apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan

Kelima: Berdisiplin dan beradab

1. Sentiasa menjaga adab sopan seperti dalam ajaran agama
2. Sentiasa mematuhi peraturan dan arahan perkhidmatan
3. Sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul

Sunday, January 22, 2012

MENOLAK BUKU JINGGABuku Jingga telah meletakkan 10 janji yang bersifat Populis untuk meraih undi rakyat semata-mata malah Pembangkang mengetahui bahawa ianya tidak mampu dilaksanakan.

• Ulasan Tun Mahathir “Pembangkang sengaja menabur janji kerana mereka tahu mereka tidakakan dapat membentuk sebuah Kerajaan Pusat apatah lagi untuk melaksanakan”
• Buku Jingga tidak menjelaskan dari mana sumber kewangan untuk melaksanakan janji-janji tersebut.

MANIFESTO KERAJAAN NEGERI PKR SELANGOR

Manifesto 2008, PKR berjanji untuk menguatkuasakan perlindungan alam sekitar bagi mengelakkan bencana seperti tanah runtuh dan banjir.

• Malangnya setelah berkuasa, kerajaan negeri membenarkan perlombongan pasir secara haram di Paya Indah Wetland Dengkil dengan anggaran keuntungan RM 350 juta yang dibolot oleh kroni-kroni Tan Sri Khalid Ibrahim.
• Tanah di Selangor diratah ditarah dan alam sekitar terus dirobek semata-mata untuk mengaut kekayaan negeri dengan menafikan hak rakyat.

PKR turut berjanji untuk mengurangkan cukai pintu rumah kediaman sebanyak 20%

• Malangnya setelah berkuasa, janji tersebut tidak ditunaikan. Rakyat di Kg Baru Batu 11 Cheras, Kg Baru Serdang dan sekitar Ulu Yam sudah menerima notis kenaikkan cukai pintu bermula Julai 2010. Inilah hasil idea Penasihat atau “Punahsihat” Ekonomi RM 1 Negeri Selangor.

PKR juga berjanji untuk memberi bekalan 20 meter padu air percuma

• Akhirnya, rakyat Selangor mendapat bekalan air berkarat dan kotor. Malah kerajaan PAS Kedah telah menaikkan tarif air domestik sehingga 44% (naik 10 sen per meter padu) dan Kerajaan DAP Penang sebanyak 25% (naik 2 sen per meter padu)

Kerajaan PKR Selangor juga tidak dapat menggantikan saluran paip baru sehingga menjadikan air berkarat di 35% tempat di daerah Selangor.

• Sebenarnya pemberian 20 meter padu air ini telah meningkatkan hutang negeri Selangor. Dari tahun 2009 hingga 2011, hutang Kerajaan Negeri akibat subsidi air berjumlah RM 142.5 juta.

MANIFESTO KERAJAAN NEGERI DAP PULAU PINANG

Manifesto 2008, DAP Pulau Pinang berjanji untuk menyelamatkan tanah penduduk Kampung Buah Pala

• Ketika kempen PRU 12, Anwar Ibrahim berjanji dalam tempoh 2 minggu masalah ini akan diselesaikan tetapi setelah DAP berkuasa Kampung Buah Pala memang dirobohkan sehingga SELESAI.

DAP turut berjanji untuk menghapuskan kutipan tol di Jambatan Pulau Pinang (RM7 sekali masuk) dan Tol Sungai Nyior (50 sen sehala)

• DAP gagal menunaikan janji ini sehingga sekarang dan inilah sikap Pembangkang yang suka berjanji di luar kemampuan sendiri.
• Malah rakyat Penang mendapat hadiah daripada DAP dengan kenaikan kadar air domestik sebanyak 25% ( antara RM 2 – RM 5 sebulan)
• Bayaran surcharge pula sebanyak 24 sen pada 35 000 liter sebulan.

6 Mac 2008 Pemimpin Utama Pembangkang bersumpah untuk menjalankan Pilihanraya PBT atas nama demokrasi

• GAGAL dilaksanakan kerana Akta Pilihanraya Kerajaan Tempatan 1960 telah dimansuhkan pada 1976. DAP berjanji kosong tanpa mengetahui mekanisme perlaksanaan.

DAP juga berjanji untuk menghapuskan bayaran Parkir pada hari Sabtu dan Ahad

• Janji ini tidak ditunaikan langsung oleh Kerajaan Negeri DAP Pulau Pinang malah memanjangkan pula tempoh pembayaran parkir setiap hari sehingga 12 malam.
• Era Kerajaan BN di Pulau Pinang, bayaran parkir hanya dari pukul 8.00 pagi hingga 5.00 petang sahaja.

KERAJAAN NEGERI PAS KEDAH

Manifesto 2008, PAS berjanji untuk menjadikan Kedah sebagai “Belanda Malaysia” – memotong elaun Menteri Besar dan Exco untuk diberikan kepada rakyat

• Terbukti janji ini tidak ditunaikan dan didiamkan daripada menjadi isu media.
Malah rakyat Kedah mendapat hadiah daripada PAS dengan kenaikan kadar air domestik sebanyak 44% (antara RM 3 – RM 7 sebulan)

PAS turut berjanji untuk membuat ZON INDUSTRI PETROLEUM YAN

• Sehingga sekarang tidak ada pembangunan dijalankan di tapak tersebut.

DASAR BERSAMA PAKATAN RAKYAT – PKR / PAS / DAP

Teras Pertama Dasar Bersama ialah Demokrasi yang telus dan tulen

• Terbukti dalam sistem pilihanraya parti PKR sendiri tidak telus. Sehingga berlaku pergaduhan besar dalam pemilihan parti di Cabang Lembah Pantai, Kota Raja dan Subang.
• Budaya kronisme dan politik kekeluargaan (suami, isteri dan anak) dalam PKR dan DAP.

Penyokong PKR sudah bosan dengan budaya kronisme ini hanya 24 000 dari 450 000 orang ahli sahaja yang hadir dalam mesyuarat parti. Malah semakin ramai meninggalkan parti sehingga PKR dikenali sebagai PARTI KELUAR RAMAI-RAMAI.

• Penyalahgunaan Kuasa - Surat Sokongan Exco Kerajaan Negeri Selangor Ronnie Liew . Surat itu dialamatkan kepada Pengarah Alam Sekitar dan Landskap Majlis Perbandaran Klang, bagi tujuan mendapatkan projek bernilai RM1 juta.

Sunday, January 15, 2012

HIGH IMPACT PRESENTATIONSKenangan yang tidak dapat dilupakan dianugerahkan High Impact Presentations daripada Dale Carnegie Training