Wednesday, October 19, 2011

DIGANTUNG PATIK TINGGI


Dalam dunia yang maklumat mudah diterbitkan samada dalam blog, facebook, twitter dan sebagainya, maka sesiapa sahaja boleh menyuarakan pandangan.

Kesempatan ini lebih mudah diambil oleh mereka yang mempunyai kedudukan tertentu seperti Prof Abd Aziz Bari.

Sebagai seorang pensyarah berjawatan Professor dalam bidang perlembagaan di UIA selama 21 tahun, sudah tentu apa sahaja pandangan beliau akan diteliti oleh semua pihak.

Kita sepatutnya tidak melatah dengan sebarang kenyataan yang dibuat oleh Prof Aziz Bari. Sikap melatah tidak akan menguntungkan mana-mana pihak samada penyokong tegar kerajaan mahupun mereka yang tetap mempertahankan pembangkang kerajaan Persekutuan.

Berdasarkan kepada foto di atas, beliau menyifatkan bahwa titah DYMM Sultan Selangor menegur mengenai siasatan JAIS ke atas DUMC sebagai sesuatu yang tidak lazim. Maksudnya apa yang dititahkan oleh baginda Tuanku seolah-olah mempunyai muslihat tertentu. Sifat tidak lazim ini dikaitkan kononnya ada isu yang juga besar bahkan lebih besar daripada itu menurut pandangan beliau tetapi tidak diberikan perhatian oleh Tuanku.

Implikasi pandangan Prof Aziz ini ialah kononnya Tuanku tidak membela kesemuanya tetapi pembelaan titah bersifat pilih kasih. Ini sudah pasti atas perasaan tidak puashati Prof kerana baginya titah Tuanku tidak memihak kepada kerajaan PKR pimpinan Datuk Khalid Ibrahim.

Sebagai pakar perlembagaan, beliau mesti melihat bahawa Tuanku mempunyai kuasa untuk bertitah menasihatkan rakyat baginda. Peruntukan sedia ada boleh digunakan pada bila-bila masa mengikut budibicara Tuanku.

Sekiranya surau dirobohkan tetapi tidak membawa kepada murtad dan surau digantikan di satu tempat lain yang lebih selesa untuk beribadat, bolehkah kita katakan niat merobohkan surau tersebut sebagai bercanggah dengan syariat?

Siapa Prof Aziz Bari untuk mempersoalakan tindakan Tuanku. Menurut pengalaman saya sebagai pegawai kerajaan, orang yang mempunyai kedudukan di atas lebih banyak mempunyai maklumat daripada kita yang berada di bawah. Tuanku sebagai Ketua Agama Islam Negeri Selangor mempunyai kuasa untuk mendapatkan maklumat terperinci bagi maksud melaksnakan tugas baginda.

Istilah serbuan yang digunakan oleh Prof juga membawa maksud dan niat yang boleh diragui. Sebagaimana yang telah pun dijelaskan, pihak berkuasa menunggu selama lebihkurang setengah jam di luar pintu DUMC sebelum dibenarkan masuk ke dalam bangunan tersebut.

Berdasrkan laporan, siasatan dijalankan tanpa mengganggu upacara ibadat sekiranya ada ataupun Majlis Thanksgiving Dinner anjuran pihak gereja. Ianya menjadi urusan JAIS bila dilaporkan bahawa ada orang Islam turut sama hadir dalam majlis yang diadakan ada bulan Ramadan.

Bagaimanakah cara baginda Tuanku boleh menegur mengikut syariat Islam pada pandangan Aziz Bari?

Lebih baik Aziz Bari, memikirkan bagaimana peruntukan dalam perlembagaan boleh menjamin aqidah umat Islam dapat diselamatkan di samping sistem pendidikan yang mana Aziz juga turut sama mendokongnya.

Mungkin Aziz merasakan bahawa peruntukan yang membenarkan umat Islam berdakwah kepada bukan Islam tetapi sebaliknya orang bukan Islam tidak dibenarkan mengajar orang Melayu mengenai agama Kristian sebagai sesuatu yang bertentangan dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusia yang diperjuangkan oleh beliau.

Kalau ini berlaku bolehkah kita menerima bahwa Prof Aziz sebagai pegawai kerajaan yang bekerja untuk agama, bangsa dan negara Malaysia?

Prof Aziz hanya pengkaji perlembagaan. Beliau bukan penggubal perlembagaan. Beliau hanya rakyat bukan penentu dasar. Bercakaplah mengikut bidangkuasa masing-masing.

Monday, October 17, 2011

PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKANGambar Hiasan

Makna penyelidikan


Cara menghuraikan permasalahan yang dihadapi melalui dua komponen utama iaitu proses berfikir yang intelektual dan fleksibel yang dinyatakan secara eksplisit dan maklumat yang dikumpulkan secara empirik dan sistematik.

Pendekatan penyelidikan pendidikan

1. Pendekatan positivistik
2. Pendekatan naturalistik

Pendekatan positivistik

Pendekatan ini menggunakan kaedah kuantitatif. Hasil penyelidikan merupakan generalisasi dan ramalan berdasarkan hasil pengukuran.

Pendekatan naturalistik

Pendekatan naturalistik sering disebut sebagai pendekatan kualitatif, post positivistic, etnografik, humanistik atau kajian kes.

Kelebihan kedua-dua pendekatan penyelidikan

• Penyelidikan kuantitatif dan penyelidikan kualitatif dapat digunakan bagi mengembangkan ilmu atau bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan manusia.

• Penyelidikan kuantitatif lebih banyak menggunakan statistik dalam menguji hipotesis sedangkan penyelidikan kualitatif trdak banyak memerlukan statistik

• Dalam penyelidikan kuantitatif, insrtrumen penyelidikan diharapkan dapat mengungkapkan data dalam bentuk skala pengukuran tertentu bagi membuat generalisasi.

• Dalam penyelidikan kualitatif pula, hasil penyelidikan diperoleh secara langsung misalnya temubual atau wawancara. Kesimpulan penyelidikan kualitatif masih terbatas dalam konteks ruang dan waktu tertentu sehingga sukar hendak membuat generalisasi.

SUDAH TIADA MODAL


Menggunakan gambar sebagai alat propaganda telah berlaku sekian lama. Penggunaan karikatur dalam menyampaikan sesuatu ideologi seperti yang dilakukan oleh Kerajaan Amerika Syarikat ke atas rakyatnya bagi mendapatkan mereka yang berminat untuk menyertai tentera Amerika Syarikat seperti Uncle Sam wants you..kebanyakan kita pernah melihat karikatur Uncle Sam tersebut.

Sekeping gambar lebih bermakna daripada 1000 patah perkataan. Ungkapan bermaksud baik ini bagi menggambarkan sesuatu pandangan, ideologi, perasaan mahupun peristiwa bertujuan untuk memberikan impak kepada pembaca.

Dengan kemudahan teknologi kini, mudah untuk menyunting foto mengikut selera pengguna.

Lihat foto di atas. Nampak seolah-olah Pope tidak melihat kepada PM kita. Mereka berhadapan namun terlihat jua keganjilannya. Seolah-olah tiada komunikasi antara mereka.

Itu belum lagi dilihat dari sudut pakaian rasmi upacara keagamaan yang dipakai oleh Pope hanya dalam upacara tertentu dan bukannya dipakai dalam majlis menyambut mana-mana pemimpin negara dunia.

Dilihat dari segi aqidah, tujuan foto ini ditindih atau di super impose adalah menunjukkan kononnya Perdana Menteri sanggup mengenepikan aqidah demi mengambil hati pemimpin besar gereja di Vatican, Rom, Itali. Kita ingin bertanya: Apakah hukumnya sekiranya uduhan mereka ini tidak benar? Bukankah dosanya akan berbalik kepada si pelempar tuduhan?

Sebagai tambahan serangan ke atas PM di samping tuduhan kerajaan enggan menerima pelaksanaan hukum hudud, pemimpin negara difitnah bersekongkol dengan Yahudi dan paderi demi mengekalkan kuasa.

Semua orang pasti dapat merasakan kelainan foto tersebut namun ramai yang akan berdiam diri dan akan terus menyumbang kepada penyebaran fitnah dengan peristiwa atau slot yang lain pula untuk menjatuhkan reputasi pemimpin yang disegani dunia bagi melindungi pemimpin mereka yang rosak moralnya.

Jangan nafikan seluruh dunia tahu kebejatan tersebut. Pertimbangan politik dan penguasaan Yahudi ke atas dunia lah yang memungkinkan fitnah, spekulasi, super impose dan sebagainya menjadi santapan minda para pengkhianat negara.

Kepada Allah kita berserah dan kepadaNya kita mohon perlindungan dari segala fitnah Dajal..

Thursday, October 13, 2011

BAJET MEMBELA RAKYAT MENSEJAHTERA NEGARA


Pembentangan Bajet 2012 oleh YAB Perdana Menteri jelas membuktikan kerajaan berjaya mengurangkan defisit belanjawan daripada 5.4 peratus KDNK pada tahun 2011 kepada 4.7 peratus KDNK bagi tahun 2012. Ini mencerminkan hasrat kerajaan begitu jitu untuk menyediakan belanjawan yang berhemah.

Kerajaan juga dilihat bijaksana lantaran dapat mengimbangi keperluan semasa dan masa depan ekonomi negara.

Bajet membela rakyat dan mensejahtera negara ini berlegar di sekitar lima fokus utama:

• Meligat pelaburan
• Mengungguli modal insan, mencerna kreativiti dan mencetus inovasi
• Program transformasi luarbandar
• Memperkejap perkhidmatan awam
• Meredakan inflasi dan mengimarah kehidupan rakyat

Transformasi luar bandar

1. Beberapa kawasan luar bandar akan bertindak sebagai pusat integrasi logistik, pemprosesan dan pengedaran hasil pertanian dan berbagai aktiviti sokongan seperti perbankan dan insurans, latihan dan kemahiran, klinik dan ruang niaga akan diwujudkan.

2. Belanjawan memperuntukkan dana sejumlah RM100 juta bagi disalurkan kepada golongan professional yang ingin menawarkan perkhidmatan guaman, perakaunan dan klinik di pekan-pekan kecil seluruh negara. Peruntukan ini dapat memudahkan para peniaga, penternak dan usahawan tani di mana mereka tidak lagi perlu ke bandar berdekatan bagi mendapatkan perkhidmatan tersebut.

3. Pihak pemerintah berusaha untuk membawa perkhidmatan perbankan ke luarbandar. Sebuah syarikat GLC – BSN akan melantik agen di kawasan luarbandar untuk menyediakan perkhidmatan tersebut.

4. Pengusaha bas berhenti henti, bas mini dan bas sekolah boleh memohon pinjaman mudah dengan kadar faedah empat peratus bagi tujuan membeli atau membaikpulih bas.

5. Kerja membangunkan infrastruktur asas di luarbandar seperti menyediakan jalan, bekalan air dan elektrik tetap menjadi agenda penting.

Perkhidmatan Awam

1. Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam [SSPA] yang akan menggantikan Sistem Saraan Malaysia [SSM] memperlihatkan penambahbaikan terhadap struktur gaji penjawat awam.

2. Kerajaan juga bersetuju untuk melanjutkan umur persaraan wajib daripada 58 tahun kepada 60 tahun bagi memberi peluang kepada mereka yang masih berkemampuan memberikan sumbangan berdasarkan kemahiran dan pengalaman mereka.

3. Kemudahan untuk meningkatkan kelulusan akademik melalui program bantuan yuran pengajian dijelmakan melalui peruntukan sebanyak RM200 juta bagi penjawat awam untuk mengikuti program latihan di peringkat sarjana muda, sarjana dan kedoktoran falsafah.

Inflasi

Pemberian subsidi untuk berbagai barangan keperluan harian antara langkah kerajaan memerangi inflasi. Kerajaan telah mengadakan berbagai program bagi membantu pengusaha pertanian melalui skim pembiayaan Dana Pertanian Komersial kepada projek pertanian berinovasi.

Perumahan

1. Bagi golongan sederhana terutamanya di sekitar Lembah Kelang, keperluan mendapatkan rumah pada harga yang berpatutan amatlah sukar ditangani.

2. Kesungguhan pihak kerajaan untuk membantu golongan sederhana memiliki rumah pada harga yang berpatutan dan pada kadar kos kewangan yang tidak membebankan tidak dapat dinafikan. Bagi maksud tersebut, kerajaan telah menubuhkan Perumahan Rakyat 1Malaysia [PR1MA] dan telah bersetuju untuk menaikkan had maksimum harga rumah yang layak untuk mengikuti Skim Rumah Pertamaku daripada RM200,000 kepada RM 400,000.

Perbelanjaan isi rumah

1. Usaha memberi bantuan sebanyak RM500 kepada isi rumah [household] yang berpendapatan kurang dari RM3,000 sebulan memberi manfaat kepada lebih dari pada separuh daripada bilangan isi rumah di Malaysia.

2. Pemansuhan yuran sekolah rendah dan menengah bakal melibatkan peruntukan kerajaan sebanyak RM150 juta dapat meringankan beban isi rumah.

3. Bantuan sebanyak RM100 turut disalurkan kepada semua pelajar sekolah rendah dan menengah bermula dari Tahun Satu hingga ke Tingkatan Lima.

Remaja dan belia

1. Bagi pelajar di institusi pengajian tinggi awam mahupun swasta, matrikulasi dan tingkatan enam pula, mereka layak untuk menerima baucar buku bernilai RM200.

2. Peruntukan sebanyak RM320 juta bagi menjalankan berbagai aktiviti termasuk latihan kemahiran, program kepimpinan dan keusahawanan kepada golongan belia di peringkat daerah dan negeri.

Pemandu teksi

Pemilik teksi bajet persendirian akan dikecualikan 100 peratus duti eksais dan jualan ke atas pembelian teksi baru buatan tempatan, pemansuhan cukai jalan dan pemberian subsidi kadar faedah dua peratus ke atas pinjaman pembelian teksi baru buatan tempatan.

Golongan nelayan

Tabung Khas Perumahan Nelayan dengan peruntukkan RM300 juta akan membantu untuk membaik pulih rumah golongan nelayan dan dilengkapi dengan infrastruktur asas.

Pasukan keselamatan
Kerajaan akan memberi sumbangan RM3,000 secara one-off kepada setiap bekas anggota pasukan keselamatan serta duda dan balu mereka, kesemuanya hampir 62,000 orang untuk membantu meringankan kos sara hidup.

Tuesday, October 11, 2011

AMPUN TUANKU PAYUNG NEGERI


Patik sebagai anak kelahiran negeri bertuah Selangor Darul Ehsan merafak sembah menjunjung kasih akan keprihatinan DYMM Tuanku selaku Ketua Agama Islam negeri asal patik yang juga merupakan anak kepada mantan Pengarah JAIS Allahyarham Datuk Hj Mahmad Muhtar bin Mahmad Salleh yang dikenali sebagai Datuk Hj Mokhtar Salleh di dalam media..Ampun Tuanku..patik menjunjung kasih.. Maka izinkan patik mengabadikan titah ucapan Tuanku di dalam blog patik..mohon perkenan Tuanku..

Beta selaku Ketua Agama Islam Negeri Selangor amat mengambil berat di atas tindakan yang dilakukan oleh Bahagian Penguatkuasan, Jabatan Agama Islam, Selangor (JAIS) yang telah menjalankan pemeriksaan ke atas majlis 'Thanksgiving Dinner' yang diadakan di Dewan 3, Kompleks Dream Centre, Seksyen 13, Petaling Jaya pada 3 Ogos 2011 yang lalu.

Beta amat berharap agar rakyat Negeri Selangor tanpa mengira bangsa dan agama tidak menyalahanggap dan mempertikaikan tindakan JAIS tersebut sebelum mengetahui dengan jelas fakta sebenar mengenai tindakan yang telah diambil oleh pihak JAIS.

Sebagai sebuah Jabatan Kerajaan Negeri yang bertanggungjawab menguatkuasakan undang-undang Islam dalam Negeri ini, JAIS mempunyai tugas yang berat untuk memastikan Agama Islam dalam Negeri Selangor ini sentiasa dipelihara dan dimartabatkan selaras dengan kedudukan Agama Islam sebagai agama Negeri Selangor di bawah Perkara XLVII Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor, 1959 dan juga agama Persekutuan di bawah Fasal (1) Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan.

Pihak JAIS telah menyembahkan kepada Beta laporan penuh mengenai pemeriksaan yang telah dijalankan di kompleks Dream Centre, Seksyen 13, Petaling Jaya tersebut dan juga tindakan susulan yang telah diambil oleh JAIS. Beta sendiri telah meneliti laporan tersebut dengan terperinci dan Beta berpuas hati bahawa tindakan JAIS tersebut adalah betul dan tidak menyalahi mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa di Negeri Selangor ini.

Tindakan JAIS tersebut adalah selaras dengan bidang kuasa yang diperuntukkan di bawah Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003, Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995 dan Enakmen Ugama Bukan Islam (Kawalan Perkembangan di Kalangan Orang Islam) Negeri Selangor, 1988.

Agama Islam yang diamalkan dalam Negeri Selangor ini adalah sebuah agama yang penuh
toleransi. Penganut agama Islam sentiasa dipupuk agar menghormati penganut-penganut agama lain.

Walaupun begitu, mana-mana pihak tidak boleh mengambil kesempatan untuk cuba mengembangkan ajaran agama lain kepada penganut Agama Islam.

Ini adalah selaras dengan Fasal (1) dan (4) Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan dan Enakmen Ugama Bukan Islam (Kawalan Perkembangan di Kalangan Orang Islam) Negeri Selangor, 1988 yang tidak membenarkan pengembangan ajaran agama lain kepada penganut Agama Islam.

Perkara XLVII Undang-Undang Tubuh, Kerajaan Selangor 1959, Fasal (1) Perkara 3 dan Fasal (1) Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan telah memberikan hak kebebasan beragama kepada penganut agama lain untuk mengamalkan ajaran agama mereka masing-masing dengan aman dan harmoni.

Hak kebebasan tersebut telah pun berjalan dengan penuh harmoni dalam Negeri ini. Beta amat berharap keharmonian tersebut yang telah wujud sekian lama terus dikekalkan.

Peliharalah hak dan agama masing-masing dan jangan sekali-kali cuba mempengaruhi dan memesongkan fahaman dan kepercayaan orang Islam terhadap agama Islam.

Merujuk kepada siasatan pihak JAIS, terdapat keterangan bahawa ada cubaan untuk memesongkan kepercayaan dan aqidah umat Islam.

Tetapi keterangan yang diperolehi tidak mencukupi untuk tindakan undang-undang diambil.

Oleh itu setelah meneliti dengan secara mendalam laporan oleh pihak JAIS dan setelah mendapat nasihat dari pakar-pakar agama dan undang-undang, Beta bersetuju tiada pendakwaan terhadap mana-mana pihak.

Walau bagaimanapun Beta menitahkan JAIS memberikan kaunseling kepada orang Islam yang terlibat dalam majlis tersebut supaya aqidah dan kepercayaan mereka terhadap Agama Islam dapat dipulihkan.

Beta juga menitahkan JAIS supaya menjalankan aktiviti dakwah terhadap orang Islam dengan lebih kerap dan tersusun supaya akidah dan kepercayaan mereka terhadap Agama Islam dapat dipelihara dan dipertingkatkan.

Beta amat berharap selepas daripada ini, apa-apa kegiatan dan aktiviti yang sedang berjalan atau yang akan berjalan bagi tujuan mengembangkan ajaran agama lain kepada penganut Agama Islam dalam Negeri Selangor ini hendaklah dihentikan segera dan tiada kegiatan dan aktiviti yang serupa dijalankan di masa hadapan.

Sesungguhnya Beta selaku Ketua Agama Islam Negeri Selangor ini amat mengambil berat dan berasa amat tersinggung dengan usaha-usaha pihak tertentu yang cuba untuk melemahkan kepercayaan dan aqidah orang Islam dalam Negeri Selangor ini.

Beta menitahkan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dan JAIS supaya sentiasa mengadakan pemantauan rapi dan mengambil tindakan sewajarnya tanpa perlu teragak-agak lagi selaras dengan bidang kuasa yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

Beta juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengambil berat berkaitan isu ini dan yang telah memberikan kerjasama dan sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada JAIS.

BAJET BAYANG-BAYANG


Tujuh prinsip asas yang menjadi teras kepada Belanjawan 2012 Pakatan Rakyat antaranya adalah seperti berikut:

1. Membantu rakyat dalam masa terdekat mengharungi suasana ekonomi yang semakin terhimpit.

2. Menjamin kelangsungan kewangan negara dengan tumpuan khususnya untuk mengurangkan defisit.

3. Menambahnilai perbelanjaan negara agar peruntukan benar-benar sampai kepada rakyat dengan memerangi rasuah dan penyelewengan.

4. Memperkasakan keupayaan ekonomi rakyat dalam jangkamasa sederhana dan panjang melalui rekayasa latihan teknikal, vokasional dan penggajian memartabatkan rakyat.

5. Mengukuhkan lagi arus reformasi politik yang menjadi prasyarat dan pendinding dari anasir-anasir yang mahu membolot kekayaan negara untuk mereka dan kaum kerabat mereka sahaja.

Pembelaan rakyat terbanyak

Belanjawan pakatan rakyat juga akan melaksanakan bantuan-bantuanberikut bagi mengalihkan sumber kekayaan nhegara dari golongan makahaya kepada golongan rakyat kebanyakan.

a) Mengekalkan subsidi mintak RM22 bilion bagi mengelakkan kenaikan harga.

b) Menghapuskan subsidi korporat yang hanya menguntungkan kroni seperti pemiliuk penjana bebas (IPP), monopolki beras oleh Bernas, monopoli lessen teksi.

c) Bayaran bonus kepada warga emas sebanyak RM1,000 setahun yang berpendapatan kurang RM 18,000 setahun

d) Bayaran suri rumah sebanyak RM 1000 dalam Tahun 2012 dan menggalakkan mereka menabung melalui Kumpulan Wang Simpoanan Pekerja.

e) Bayaran tambahan kepada isi rumah dalam kumpulan miskin tegar untuk memastikan pendapatan bulanan mencecah RM550.

f) Bayaran kepada penerima bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat diselaraskan kepada RM550 sebulan berbaneding RM300 sebulan pada masa sekarang.


Mengembalikan martabat rakyat

a) Menetapkan gaji minima sebanyak RM1100 dan akan dikuatkuasakan.

b) Melaksanakan pembayaran elaun pendidik sebanyak RM500 sebulan bagi setiap guru seperti jannji Buku Jingga.

c) Menyelaraskan gaji kakitangan awam berdasarkan penetapan gaji minima.

d) Akan menghentikan amalan menggunapakai tenaga perunding dalam proses keputusan kerajaan.

e) Memperuntukkan tambahan RM1.3 bilion untuk menambahbaik skim latihan vokasional dan teknik termasuk menaiktaraf kursus ijazah sedia ada supaya berorientasikan pendidikan universiti teknikal.

f) Peruntukan tambahan RM 1 bilion untuk perumahan awam dengan perkongsian pintar bersama-sama dengan kerajaan negeri.

g) Pelaksanaan skim “Bina dan Jual” secara berperingkat bermula dengan skim perumahan awam untuk memastikan tiada rakyat Malaysia yang teraniaya akibat projek perumahan terbengkalai.

h) Penganugerahan lesen secara terus kepada rakyat dan pemohon dengan membatalkan sistem payung yang digunapakai bermula pemberian lesen teksi secara terus kepada pemandu.

Menjamin kelangsungan wang negara

Bagi menjamin kelangsungan wang negara, belanjawan 2012 Pakatan Rakyat akan mengambil pendekatan berikut:

a) Memotong belanjawan Perdana Menteri sebanyak RM10 bilion dengan mengembalikan peruntukan ini kepada kementerian-kementerian yang berkenaan bagi mengurangkan kecenderungan berbelanja berlebihan oleh Perdana Menteri.

b) Sasaran mengekang defisit yang drastik iaitu pada kadar 4.4 peratus bagi tahun 2012.

c) Dividen Petronas diunjur pada kadar RM26 bilion sahaja iaitu RM 4 bilion lebih rendah dari BN bagi memastikan Petronas mempunyai sumber mencukupi untuk terus berkembang.

d) Penjualan Lesen Import (AP) akan dibuat secara lelongan bagi menambah pendapatan negara dengan kadar RM 1.2 bilion.

e) Pendekatan perolehan kerajaan akan diamalkan secara tender terbuka dengan jaminan skim-skim khas untuk Melayu/Bumiputera.

f) Menyemak kontrak pembelian senjata oleh Kementerian Pertahanan untuk memastikan nilai tambah kepada strategi dan keperluan pertahanan negara.

g) Mengutip hutang-hutang, tunggakan dan penyelewengan membabitkan dana dan aset negara.

h) Mengembalikan cukai-cukai eksais dan duti yang dibatalkan oleh Perdana Menteri ke atas barang-barang mewah seperti beg tangan, seluar dalam berjenama dan lain-lain.

Membina keanjalan dan daya saing ekonomi

a) Menubuhkan Suruhanjaya Perjanjian Awam Negara untuk menilai kembali konsesi yang tidak adil.

b) Meminda Akta Persaingan 2011 supaya meliputi sektor penyiaran, telemomunikasi, tenaga dan sektor bermonopoli lain untuk memecahkan monopoli.

c) Mengurangkan pekerja asing menjelang 2015 mengikut sektor.

d) Elaun penjagaan anak RM 1000 setahun kepada ibu-ibu yang layak dipadankan
dengan pelaburan kerajaan membina pusat penjagaan kanak-kanak.

Kesejahteraan sekata dan seadilnya

a) Meminda Akta Geran Kapita 2001 untuk beralih dari mekanisme bayaran tetap kepada prinsip formula berdasarkan factor sumbangan ekonomi, keperluan pembangunan, pendapatan rakyat dan kedudukan sosio ekonomi setiap negeri.

b) Peruntukan tambahan sebanyak RM 3.6 bilion untuk pembangunan luar bandar.

c) Peruntukan khas RM 100 juta untuk program pembersihan dan pengindahan desa di seluruh negara.

Mengukuhkan arus reformasi rakyat

a) Melaksanakan sepenuhnya janji Buku Jingga termasuk memansuhkan ISA, akta bersabit media percetakan, Akta Rahsia Rasmi dan AUKU.

b) Membentangkan Akta Pemulihan Demokrasi seperti dicadang Pakatan Rakyat pada 2011 untuk memansuhkan semua akta yang bertentangan dengan amalan demokratik.

c) Melaksanakan segera semua tuntutan Bersih 2.0

d) Merombak Jabatan Perdana Menteri dengan menaiktaraf jabatan-jabatan bersabit tata kelola dan pertanggungjawab nasional seperti SPR, SPRM, Biro Pengaduan Awam supaya bertanggungjawab terus kepada Parlimen.

e) Pengenalan Laporan Setengah Tahun perbelanjaan dan prestasi kewangan negara dibentang di Parlimen bersama Laporan Ketua Audit Negara.

f) Membentuk tujuh Jawatankuasa Parlimen untuk membahas belanjawan di peringkat jawatankuasa secara terperinci.

Thursday, October 6, 2011

DOA PMR 2011


ِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِي
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ,
وَالصَّلاَة ُوَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

ِ يا الله يا رحمن يا رحيم

Engkau Maha Mengetahui kami anak-anak pelajar Tingkatan 3 SMK Dato’ Mohd Yunos Sulaiman sebentar lagi akan melangkah ke dewan peperiksaan meneruskan agenda penting kehidupan kami menduduki Penilaian Menengah Rendah pada tahun 2011 ini bagi Kertas....... yang akan mencorakkan masa hadapan kami bagi memenuhi harapan ibubapa
kami, guru-guru dan masyarakat keseluruhannya.

يا الله يا حى يا قيوم

Oleh itu, kami menadah tangan kehambaan kami memohon kepada Mu dengan penuh rasa tawaduk, Engkau cerdaskan akal kami supaya kami dapat memahami kehendak soalan, tenangkan hati kami agar kami tidak resah gelisah di dalam dewan, berilah ilham kepada kami di saat-saat kami menghadapi kebuntuan, ingatkanlah kembali segala yang kami telah terlupa daripada pengajaran guru-guru kami, bantulah kami dengan mengurniakan idea-idea yang bernas agar kami dapat memberikan jawapan yang terbaik demi melakar kejayaan yang cemerlang.

يا الله يا غنى يا حميد

Lindungilah anak-anak kami dari segala bentuk gangguan samada dari manusia ataupun jin yang tidak kelihatan. Dengan belas ihsan Mu, anugerahkanlah kejayaan kepada kami sebagai hadiah atas budi dan pengorbanan ibubapa kami yang mengharapkan kepulangan kami bersama keputusan yang membanggakan. Ampunkan dosa kami, dosa ibubapa serta guru-guru yang kami kasihi.

Sunday, October 2, 2011

CAKAP SEORANG AHLI POLITIKSebagai seorang ahli politik lebih-lebih lagi seorang yang memegang jawatan tertinggi Ketua Negeri sentiasa bekerja keras untuk memajukan negeri agar rakyat masih terus memberikan sokongan kepada mereka. Kita dapat menerima hakikat ini. Bekerjalah dengan apa cara sekalipun agar negeri terus makmur dan rakyat dapat menikmati hasil pemerintahan tanpa mengira latarbelakang agama, bangsa dan juga agama. Termasuklah ke sana ke mari untuk menarik pelaburan asing.

Demikianlah kisah Lim Guan Eng anak Lim Kit Siang. Siapakah yang tidak dapat menafikan akan keceluparan mulutnya selama ini? Sebaik sahaja menjadi pemimpin nombor satu di Pulau Pinang, beliau menyamakan kerajaannya sebagai sama waktu dengan pemerintahan Khalifah Umar bin Abd Aziz dari segi Islamiknya kononnya. Mengapa dia sebut nama Khalifah Umar yang hebat, kenapa tidak mengambil contoh yang baik-baik katalah seperti Shih Huang Ti yang membina Tembok Besar Negara China yang merupakan antara tempat di bumi yang dapat dilihat dari bulan, kenapat idak ambil kata-kata mutiara hikmah Kung Fu Tze? Adakah ini sengaja dilakukan demi meraih sokongan politik murahan daripada orang Melayu yang rakus dan ingin segera menggapai impian menjadi wakil rakyat?

Perbuatan Lim Guan Eng ini saya anggap sengaja mempolitikkan nama khalifah tersohor dan perbuatan ini adalah “mempersendakan” agama Islam. Di mana peranan, di mana suara dan di mana fatwa para ulama dalam saf kepimpinan PAS? Kalaulah tidak kerana rakan sebantal mereka PAS Lim pasti tidak akan menggunakan nama khalifah yang warak ini sebagai permainan dan silat politiknya yang busuk itu lantaran ingin menyekat perkembangan Islam seterusnya melalui penafian kuasa politik Melayu di tanahair ini.

Kenapa Lim menyebut isu ini di Singapura? Kerana Singapura adalah abang kandung DAP. Sejak dari dulu PAP dan DAP mempunyai matlamat yang sama. Pada masa tersebut mereka tidak pernah terfikir bahawa orang Melayu akan sanggup bersama-sama mereka. Bolehkah ada mana-mana ahli sejarah akan bersetuju bahawa sejak dari dulu DAP di Tanah Melayu dan PAP di Singapura pernah menyebut bahawa mereka akan memberi ruang kepada agama Islam sekiranya Tanah Melayu merdeka?

Sejarah mencatatkan bahawa PAP telah berjaya menubuhkan kerajaan di negeri Tun Nila Utama itu. Mereka menumpang mendapat merdeka bersama Persekutuan Tanah Melayu. Lantaran inginkan sebuah negeri Cina untuk orang Cina mereka telah melakukan usaha bagi memisahkan diri dari Persekutuan Tanah MELAYU.

Presiden Singapura yang pertama Tun Yusof Ishak dan lagu kebangsaan mereka “Majulah Singapura” kononnya sebagai bukti bahawa orang Melayu masih mendapat tempat di hati pemimpin mereka.

Lee Kuan Yew dalam usaha mendapat sokongan orang Melayu di Singapura mengeluarkan kenyataan “Malay Singaporean are different”. Maknanya Melayu Singapura tidak seperti Melayu Malaysia. Gula-gula ini telah menyebabkan sebahagian orang Melayu di Sngapura mendabik dada dan mengatakan “ Kita orang tak sama dengan awak orang.” Hebatnya psywar yang digunakan dan dijalankan oleh LKY.

Dan kini cucunya pula Lim Guan Eng menyebut bahawa pemerintahannya menyamai kerajaan di bawah pimpinan Khaifah Umar bin Abd Aziz. Kalau orang Melayu Singapura terpesona dengan kata-kata LKY di Singapura malangnya orang Melayu di Malaysia pula jangan lah teruja dengan kata-kata “mempersendakan bangsa Melayu dan agama Islam” oleh Lim Guan Eng.

Singapura agen Yahudi di Asia Tenggara kini menjadi mentor kepada kerajaan Yahudi Pulau Pinang..

INSAFLAH WAHAI SAUDARA SEAGAMA DAN SEBANGSA KU..