Wednesday, November 18, 2009

ANALISIS SOLAT TIANG AGAMA SMK DATO MOHD YUNOS SULAIMAN


Responden yang terlibat dalam soalselidik ini ialah seramai 286 orang. Dari bilangan tersebut, 130 responden adalah lelaki sementara 156 orang adalah terdiri dari kalangan pelajar perempuan. Jumlah keseluruhan pelajar ialah seramai 400 orang. Oleh itu, peratusan pelajar yang terlibat dalam soalselidik ini ialah sebanyak 71.5% peratus. Ini disebabkan ada pelajar yang tidak hadir ke sekolah pada hari soalselidik dijalankan.

Responden dalam kajian soalselidik ini dibataskan kepada pelajar Tingkatan Tiga iaitu seramai 156 orang dan selebihnya iaitu seramai 130 orang adalah pelajar Tingkatan Lima. Pemilihan dua tingkatan ini adalah berdasarkan kepada faktor bahawa pelajar Tingkatan Lima akan meninggalkan alam persekolahan sementara pelajar Tingkatan Tiga akan menghadapi peperiksaan PMR dan mereka juga telah tamat Kerja Kursus iaitu Ujian Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) serta Ujian Tilawah dan Hafazan (UTH). Pelajar Tingkatan Empat akan terlibat dalam soalselidik ini apabila mereka berada di Tingkatan Lima kelak pada tahun 2010.

Seramai 286 orang responden (100%) mengakui bahawa solat adalah wajib ke atas umat Islam. Namun begitu, seramai 276 orang responden (96.5%) mengaku bahawa mereka telah diajar cara melakukan solat dengan betul dan 10 orang (3.5%) sahaja mengaku mereka tidak diajar cara melakukan solat dengan betul. Seramai 270 (94.4%) orang responden mengaku bahawa mereka ingin melakukan solat pada setiap hari sementara 16 orang ((5.6%) mengatakan masih belum berkeinginan untuk melakukan solat setiap hari. 206 orang responden (72%) mengatakan suka melakukan solat pada setiap hari sementara 80 orang (28%) tidak suka mengerjakannya setiap hari. 146 orang responden (51%) mersa susah untuk melakukan solat setiap hari dan 140 orang (49%) mengatrakan mereka tidak berasa susah. 279 orang (97.6%) sedar mereka berdosa kerana tidak menunaikan solat sementara 7 orang (2.4%) tidak merasa berdosa kerana meninggalkan solat lima waktu. Seramai 53 orang (18.5%) tidak terasa apa-apa kesalahan apabila meninggalkan solat sementara 233 responden (81.5%) mengatakan bahawa mereka merasa bersalah apabila meninggalkan solat.

Kajian mendapati semua responden mengetahui bahawa solat adalah wajib bagi semua umat Islam. Namun masih ada responden mengakui mereka tidak diajar cara melakukan solat dengan betul. Walaupun peratusan mereka yang tidak diajar melakukan solat dengan betul hanya 3.5%, tetapi perkara ini agak menghairankan kerana pelajar Tingkatan Tiga dan Lima telah melalui proses pengajaran serta pembelajaran (P & ) serta amali solat sejak dari Tingkatan Satu lagi. Ramai responden juga telah mengikuti sekolah agama Kerajaan Negeri Johor dan Darjah Khas. Bilangan yang sedikit ini tidak menggambarkan kegagalan guru dalam menyampaikan pengajaran solat kepada pelajar.

Peratusan ingin melakukan solat adalah tinggi iaitu sebanyak 94.4%. Dari 286 responden, seramai 270 orang menyatakan ingin melakukan solat. Kesedaran ini tinggi disebabkan oleh faktor pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, suasana serta persekitaran yang memberangsangkan ke arah solat seperti program agama di televisyen, jualan VCD dan DVD solat dan kepentingannya.

Walaubagaimanapun, peratusan bagi item suka melakukan solat adalah rendah jika dibandingkan dengan item ingin melakukan solat. Keinginan melakukan solat disebabkan antaranya ialah faktor hukum wajib yang diketahui tetapi peratusan rendah bagi item suka melakukan solat disebabkan aktiviti seperti bersukan, menonton TV, bermain permainan video dan lain-lain aktiviti yang menghalang pelaksanaan solat.

Terdapat keseimbangan antara responden yang mengatakan bahawa mereka merasa susah untuk melakukan solat dan tidak susah untuk melakukan solat iaitu seramai 146 orang (51%) mengakui susah untuk melakukan solat sementara 140 orang (49%) tidak merasa susah melakukan solat.

Peratusan pelajar yang merasa berdosa apabila meninggalkan solat adalah tinggi iaitu seramai 279 orang (97.6%) dan peratusan pelajar yang merasa bersalah meninggalkan solat ialah 233 orang (81.5%). Perasaan berdosa dan bersalah meninggalkan solat menunjukkan bahawa pelajar masih boleh dibentuk kerana perasaan tanggungjawab sebagai seorang Muslim masih menebal di kalangan mereka.

Sekiranya dibuat perbandingan min, didapati bahawa min yang paling rendah ialah bagi solat maghrib iaitu 1.4161 menunjukkan solat maghrib paling tidak ditinggalkan oleh pelajar diikuti dengan solat isyak 1.6783, solat zohor 1.6853, solat asar 1.7098 dan solat subuh 1.7552.

Didapati bahawa peratusan paling tinggi menunaikan solat setiap hari ialah bagi solat Maghrib di mana seramai 172 (60.1%) melaksanakan solat Maghrib diikuti solat Isyak seramai 107 orang (37.4%), solat Zohor seramai 105 orang (36.7%), solat Asar seramai 100 orang (35%) dan solat Subuh seramai 97 orang (33.9%). Ada di kalangan pelajar yang pergi ke masjid pada waktu Maghrib dan terus melaksanakan solat Isyak di sana. Solat zohor lebih kerap dilaksanakan berbanding solat Asar kerana waktu Asar adalah waktu bersukan dan bermain. Walaupun solat subuh paling tidak kerap dilaksanakan oleh pelajar, masih terdapat seramai 97 orang (33.9%) melaksanakannya setiap hari. Bilangan ini boleh ditingkatkan sekiranya sesuatu usaha kesedaran dilaksanakan oleh pihak sekolah dan juga ibubapa. Masih terdapat pelajar yang tidak pernah melaksanakan solat terutamanya solat Subuh iaitu seramai 27 orang (9.4%) yang tidak boleh boleh diabaikan.

Pelajar yang telah melaksanakan solat mengatakan bahawa mereka tahu dan sedar bahawa solat adalah wajib. Mereka juga berharap solat dapat membantu dalam peperikaan PMR dan SPM. Pelajar dapat merasakan solat dapat memberikan ketenangan jiwa kepada mereka (285 orang-99.7%), mengikut ajaran ustaz/ustazah di sekolah (266 orang-93%), mereka melihat ibubapa solat di rumah (235 orang-82.2%), melihat adik-beradik solat di rumah (201 orang -70.3%) dan ada pelajar yang melaksanakan solat kerana diarah oleh ibubapa (158 orang -55.2%).

Kajian mendapati ramai pelajar masih belum menunaikan solat kerana faktor persekitaran iaitu paling tinggi kerana rakan-rakautama di samping tidak meghafal bacaan-bacaan dalam solat.n tidak menunaikan solat (120 orang-42%), tidak menghafal bacaan-bacaan dalam solat (94 orang-32.9%), ahli keluarga hanya sekali-sekala menunaikan solat (54 orang-18.9%), tidak pernah disuruh menunaikan solat di rumah, dan tidak tahu menunaikan solat (28 orang-9.8%). Peranan ibubapa tidak menyuruh solat di rumah serta rakan sebaya merupakan factor utama di samping tidak menghafal bacaan-bacaan di dalam solat.

Data menunjukkan bahawa harapan dan azam pelajar untuk melaksanakan solat dengan sempurna adalah tinggi.. Peratusan paling tinggi ialah pelajar akan melaksanakan solat dengan sempurna secepat mungkin iaitu seramai 239 orang (83.6%) diikuti dengan azam untuk melaksanakannya dengan sempurna apabila berumur 20 tahun seramai 9 orang (3.1%), apabila berumur 25 tahun seramai 25 tahun 5 orang (1.7%), apabila berumur selepas 40 tahun seramai 5 orang (1.7%), apabila berumur 35 tahun seramai 4 orang (1.4%), apabila berumur 40 tahun seramai 4 tahun (1.4%) dan melaksanakan solat dengan sempurna apabila berumur 30 tahun seramai 3 orang (1.0%). Ini menunjukkan bahawa pelajar mempunyai azam yang sangat tinggi untuk berubah ke arah melaksanakan solat dengan sempurna. Azam yang baik ini akan membolehkan usaha dapat dilakukan agar pelajar dapat menghayati solat dengan sempurna lantaran kesediaan dan niat yang sudah terpahat dalam jiwa pelajar. Insya Allah.


No comments:

Post a Comment