Friday, October 9, 2009

UKURAN KEMAJUAN

Pembangunan dan kemajuan adalah merupakan cita-cita dan matlamat setiap negara. Dengan adanya target menjadi maju semua orang akan berusaha bekerja untuk mencapainya.
Namun, perlu ada kayu ukur untuk menilai kemajuan. Dr Mahathir ketika mula bercakap mengenai Wawasan 2020 mengiungatkan bahawa Malaysia berhasrat menjadi sebuah negara maju mengikut acuan kita sendiri dengan tidak meniru atau mengambil model negara maju dunia yang berjumlah 19 buah negara.
Sembilan cabaran dalam Wawasan 2020 menjelaskan kayu ukur kemajuan negara. Sembilan cabaran itu merangkumi aspek politik, sosial, ekonomi termasuk kesejahteraan hidup rakyat berbilang kaum.
Bagaimana kayu ukur kemajuan negeri Kelantan?
Menurut Datuk Nik Aziz Nik Mat, Menteri Besar Ke4lantan, Negeri Kelantan maju di bawah pentadbiran PAS kerana telah wujud beberapa buah pasaraya atau hypermarket seperti Tesco dan Parkson.
Saya kira Tuan Guru Nik Aziz akan menggunakan kayu ukur ke Islaman bagi menyukat kemajuan yang berjaya dibawa oleh kerajaan PAS Kelantan. Kalau digunakan bilangan pasaraya sebagai melambangkan kemajuan, UMNO lebih banyak membina pasayara berbanding PAS.
Mungkin kayu ukur kejayaan Kelantan boleh diambilkira dari segi lawatan Lee Kuan Yew ke negeri Kelantan menunjukkan hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi mampu dilaksasnakan oleh PAS berbanding dengan hanya mengira berapa buah pasaraya yang dibangunkan di sana.
Apakah kemajuan yang telah dicapai di negeri-negeri kerajaan campuran PAS-DAP-PKR?
Harapan kita ialah supaya kita dapat melihat tafsiran kemajuan menurut perspektif Islam.

No comments:

Post a Comment