Wednesday, February 8, 2012

TUNTUTAN PERTUBUHAN CINA MALAYSIA (SUQIU)


Antara tuntutan Suqiu adalah seperti berikut:

1. Mengambil langkah untuk memansuhkan perbezaan antara Bumiputera/bukan Bumiputera dalam semua bidang.

2. Hapuskan sistem kuota yang berasaskankaum dan gantikannya dengan sistem pengagihan yang berasaskan kebolehan.

3. Tambahkan bilangan sekolah rendah Tamil dan Cina di kawasan yang padat dengan penduduk India dan Cina agar hak untuk menerima pendidikan bahasa ibunda bagi pelajar dari kaum berkenaan tidak dirampas.

4. Batalkan rancangan “Sekolah Rendah Wawasan” dan hentikan perlantikan guru-guru yang tidak berkelayakan bahasa Cina untuk memastikan sifat dan cara pendidikan di sekolah Cina tidak diubah.

5. Sediakan kelas Bahasa Ibunda Pelajar (POL) dalam kurikulum formal sekolah seandainya terdapat sekurang-kurangnya lima pelajar dari mana-mana kumpulan etnik di mana-mana sekolah.

6. Iktiraf Sijil Peperiksaan Bersama Sekolah Menengah Persendirian Cina.

7. Izinkan penubuhan sekolah-sekolah Menengah Persendirian Cina baru dan berikan subsidi untuk perkembangannya.

8. Iktiraf ijazah yang dianugerah oleh institusi yang bertaraf antarabangsa termasuk negara-negara seperti Cina, Taiwan dan sebagainya.

9. Hapuskan sistem kuota untuk kemasukan ke universiti.

10. Kenalkan dasar kebudayaan dan seni yang lebih liberal dan pluralistik.

11. Berikan layanan yang adil bagi badan-badan agama yang berlainan dalam hal penyebaran, perkembangan dan mendapatkan kemudahan rasmi kerajaan serta dilayani dengan saksama oleh media rasmi.

12. Tambahkan peruntukan masa untuk penyiaran berita dalam Bahasa Mandarin.

No comments:

Post a Comment