Tuesday, February 7, 2012

FALSAFAH POLITIK PLATO


Bagi Plato, manusia dan negara memiliki persamaan. Oleh itu, apabila manusia baik maka negara pun baik dan maka itu negara yang baik bererti manusianya pun baik; sebaliknya apabila manusia buruk negara pun buruk dan maka itu negara yang buruk bererti manusianya pun buruk. Negara adalah cerminan daripada manusia yang menjadi warganya.

No comments:

Post a Comment