Monday, November 22, 2010

KEUNIKAN INSTITUSI RAJA DI MALAYSIA

1. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dengan raja berperlembagaan.

2. Amalan demokrasi tidak sahaja diamalkan dalam pemilihan Ahli Dewan Rakyat tetapi juga diamalkan dalam pemilihan Yang Dipertuan Agong sebagai Ketua Negara.

3. Peraturan-peraturan dalam pemilihan Yang Dipertuan Agong adalah seperti berikut:

i. Hanya Raja-raja Melayu sahaja yang layak bertanding.
ii. Hanya Raja-raja Melayu sahaja yang dibenarkan mengundi.
iii. Menurut lazimnya, Raja Melayu (Sultan) yang paling kanan (senior) akan dipilih.
iv. Tuan Yang Terutama Yang DiPetua Negeri-negeri turut hadir dalam majlis pemilihan/pengundian.
v. Penyimpan Mohor Besar Raja-raja akan hadir bersama Raja-raja Melayu
vi. Kertas undi bagi pemilihan YDPA tidak diberikan nombor.
vii. Raja yang paling muda antara Raja-raja Melayu dipilih untuk mengira undi bersama dengan dengan Penyimpan Mohor Besar Raja-raja
viii. Raja atau Sultan yang layak dipilih menjadi YDPA kecuali raja yang masih belum cukup umur dan baginda telah memaklumkan Penyimpan Mohor Besar bahawa baginda tidak mahu bertanding.
ix. Raja-raja Melayu yang tidak berhajat untuk bertanding akan memaklumkan kepada Penyimpan Mohor Besar Raja-raja dan giliran negeri baginda diletakkan di senarai bawah.
x. Penyimpan Mohor Besar Raja-raja akan memaklumkan keputusan pemilihan YDPA secara bertulis kepada Dewan Rakyat, Dewan Negara dan Perdana Menteri Malaysia.

(Sumber Tun Suffian Hashim mantan Ketua Hakim Negara)

No comments:

Post a Comment