Monday, July 1, 2013

KONSEP KERASULAN
1.    Nabi ialah manusia lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak dikehendakki menyampaikannya kepada orang lain.

2.  Rasul ialah manusia lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya dan dikehendakki menyampaikannya kepada orang lain.

3.       Beza Nabi dan Rasul.

Nabi:
Ø  Diberi wahyu untuk dirinya.
Ø  Bilangannya ramai
Ø  Nabi tidak semestinya Rasul
Ø  Tidak diturunkan kitab
Ø  Tidak wajib mengetahui bilangan dan nama Nabi.

Rasul:
Ø  Diberi wahyu untuk diri dan wajib disampaikan kepada orang lain.
Ø  Bilangannya 313 orang.
Ø  Setiap Rasul ialah Nabi.
Ø  Menerima kitab dan suhuf
Ø  Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul.

4.       Rasul Ulul Azmi ialah mereka yang memiliki kesabaran yang amat tinggi ketika berdakwah.

5.       Rasul Ulul Azmi

Ø  Nabi Muhammad
Ø  Nabi Ibrahim
Ø  Nabi Musa
Ø  Nabi Isa
Ø  Nabi Nuh

6.       Sifat-sifat Rasul

Sifat wajib

Ø  Siddiq
Ø  Amanah
Ø  Tabligh
Ø  Fatanah

Sifat Mustahil

Ø  Kizbu
Ø  Khiyanah
Ø  Kitman
Ø  Baladah

Sifat Harus

Ø  Nabi hidup seperti manusia biasa.

7.       Peranan rasul

Ø  Menyeru manusia mentauhidkan Allah sebagai Tuhan Yang Esa
Ø  Mengajar perkara ghaib seperti syurga dan neraka
Ø  Menyampaikan berita gembira tentang balasan syurga untuk yang taat
Ø  Menyampaikan berita dukacita tentang balasan neraka untuk yang ingkar
Ø  Menyeru kepada kebaikan untuk kesejahteraan manusia
Ø  Membaiki akhlak manusia supaya berakhlak mahmudah
Ø  Mengajar manusia cara beribadat yang betul seperti cara solat

8.  Maksum ialah para nabi dan rasul terpelihara daripada melakukan dosa atau perkara yang mencacatkan kemuliaan mereka sebagai rasul.

9.       Sebab rasul perlu bersifat maksum

Ø  Untuk menjaga martabat mereka sebagai utusan Allah
Ø  Untuk menjadi contoh ikutan kepada manusia seperti cara bergaul serta bertingkahlaku.
Ø  Mereka membawa syariat yang besar sebagai peraturan hidup manusia.

10.   Cara beradab dengan rasul

Ø  Berselawat kepada rasul dengan hati yang ikhlas
Ø  Beriman dengan ajaran yang dibawa tanpa ragu-ragu
Ø  Mengamalkan sunnah rasul dalam hidup seharian
Ø  Mengasihi rasul melebihi makhluk lain
Ø  Mentaati ajaran rasul secara menyeluruh.

11. Mukjizat ialah perkara luarbiasa yang dianugerahkan Allah kepada para nabi dan rasul untuk membulktikan kebenaran kenabian mereka dan melemahkan musuh.

12.   Perkara luarbiasa lain

Ø  Karamah: Perkara luarbiasa berlaku kepada manusia biasa yang tinggi darjatnya di sisi Allah swt.
Ø  Maunah: Perkara luarbiasa yang berlaku kepada umat Islam tanpa diusahakan untuk mempelajarinya.
Ø  Sihir: Perkara luarbiasa yang boleh dipelajari dengan kuasa jahat seperti jin.
Ø  Irhas: Perkara luarbiasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik oleh Allah sebagai rasul.
ØIstidraj: Perkara luarbiasa yang berlaku kepada orang yang derhaka kepada Allah untuk menyesatkannya lagi.

No comments:

Post a Comment