Monday, July 1, 2013

KONSEP INSAN
1.       Insan ialah makhluk istimewa kerana boleh berfikir, menerima ilmu dan berkehendak.
2.       Asal kejadian manusia bermula daripada penciptaan Nabi Adam.
3.       Proses kejadian manusia

Nutfah (persenyawaan) - alaqah (segumpal darah) -  mudghah (seketul daging) -  tulang dan daging - janin (Allah tiupkan roh ketika berusia 4 bulan)

4.       Keistimewaan manusia

Ø  Memiliki akal fikiran untuk berfikir
Ø  Dilantik menjadi rasul untuk membimbing manusia
Ø  Berbudaya/bertamadun yang berusaha meningkatkan taraf hidup
Ø  Dilantik sebagai khalifah untuk memakmurkan alam
Ø  Mempunyai bentuk fizikal yang menarik berbanding makhluk lain

5.       Tanggungjawab manusia

a)      Kepada Allah

Ø  Menyembah Allah untuk memantapkan keimanan
Ø  Mentaati perintahNya seperti solat
Ø  Menjauhi laranganNya seperti tidak minum arak
Ø  Bersyukur atas nikmatNya dengan menggunakan nikmat dengan sebaiknya
Ø  Sentiasa mengingati Allah dengan cara berzikir

b)      Kepada sesama manusia

Ø  Memelihara hak-hak manusia seperti membantu jiran yang susah
Ø  Saling hormat-menghormati agar negara aman

c)       Kepada alam

Ø  Memakmurkan alam seperti membuat pembangunan secara terancang
Ø  Memelihara dan memulihara alam supaya tidak berlaku pencemaran

No comments:

Post a Comment