Thursday, December 27, 2012

ADAB GURU MENURUT IMAM GHAZALI


Selain murid, guru juga mempunyai adab yg mesti diamalkan

 Pertama:

Mempunyai perasaan belas kasihan dan memperlakukan anak murid sebagaimana anak sendiri. Sabda Rasulullah s.a.w.:

“Sesungguhnya aku bagi kalian adalah bagaikan bapa terhadap anaknya.”

Kedua:

Tidak meminta upah mengajar, tidak bertujuan mencari imbalan ataupun mengharapkan ucapan terima kasih sebaliknya mengajar semata-mata kerana Allah dan bertaqarrub kepadaNya.

Ketiga: 

Tidak meninggalkan nasihat kepada murid sama sekali seperti melarangnya daripada usaha untuk beralih kepada satu tingkatan sebelum berhak menerimanya dan mendalami ilmu tersembunyi sebelum menguasai ilmu yang jelas.guru hendaklah sentiasa memngingatkan amnak muridnya agar ikhlas menuntut ilmu kerana Allah dan bukannya untuk meraih pangkat, kekuasaan mahupun harta.

Keempat:

Mencegah anak muridnya daripada akhlak tercela secara langsung atau terang-terangan, dengan kasih sayang dan bukan celaan. Kerana terang-terangan boleh mengurangi kewibawaan, dan menimbulkan keberanian untuk membangkang dan merangsang sikap keras.

Kelima:

Guru yang arif dalam bidangnya tidak mencela ilmu-ilmu yang bukan bidangnya. Seseorang guru yang khusus pada sesuatu bidangnya harus memperluaskan pandangan murid pada ilmu-ilmu lain juga. Guru juga hendaklah memantapkan pengetahuan muridnya terhadap bidang yang diajarnya.

Keenam:

Membataskan ilmu sesuai dengan kemampuan pemahaman muridnya dan tidak menyampaikan perkara-perkara yang tidak mampu dijangkau oleh anak muridnya yang boleh membuat anak murid enggan belajar kerana kemampuan akal manusia terbatas.

Ketujuh:

Kepada anak murid yang mempunyai kemampuan yang terbatas, sebaiknya disampaikan kepadanya hal-hal yang jelas dan sesuai dengannya dan tidak disebut kepada anak murid bahawa ada lagi ilmu yang tidak boleh disampaikan kepada mereka. Ini akan membuat anak murid hilang minat, membuat hatinya goncang dan menunjukkan bakhilnya penyampaian ilmu terhadap dirinya sebab setiap orang yakin bahwa dirinya layak menerima ilmu yang mendalam.

Kelapan:

Guru hendaklah mengamalkan ilmunya. Perbuatannya tidak mendustakan perkataannya kerana ilmu diketahui dengan mata hati dan amal diketahui dengan mata.

No comments:

Post a Comment