Thursday, October 13, 2011

BAJET MEMBELA RAKYAT MENSEJAHTERA NEGARA


Pembentangan Bajet 2012 oleh YAB Perdana Menteri jelas membuktikan kerajaan berjaya mengurangkan defisit belanjawan daripada 5.4 peratus KDNK pada tahun 2011 kepada 4.7 peratus KDNK bagi tahun 2012. Ini mencerminkan hasrat kerajaan begitu jitu untuk menyediakan belanjawan yang berhemah.

Kerajaan juga dilihat bijaksana lantaran dapat mengimbangi keperluan semasa dan masa depan ekonomi negara.

Bajet membela rakyat dan mensejahtera negara ini berlegar di sekitar lima fokus utama:

• Meligat pelaburan
• Mengungguli modal insan, mencerna kreativiti dan mencetus inovasi
• Program transformasi luarbandar
• Memperkejap perkhidmatan awam
• Meredakan inflasi dan mengimarah kehidupan rakyat

Transformasi luar bandar

1. Beberapa kawasan luar bandar akan bertindak sebagai pusat integrasi logistik, pemprosesan dan pengedaran hasil pertanian dan berbagai aktiviti sokongan seperti perbankan dan insurans, latihan dan kemahiran, klinik dan ruang niaga akan diwujudkan.

2. Belanjawan memperuntukkan dana sejumlah RM100 juta bagi disalurkan kepada golongan professional yang ingin menawarkan perkhidmatan guaman, perakaunan dan klinik di pekan-pekan kecil seluruh negara. Peruntukan ini dapat memudahkan para peniaga, penternak dan usahawan tani di mana mereka tidak lagi perlu ke bandar berdekatan bagi mendapatkan perkhidmatan tersebut.

3. Pihak pemerintah berusaha untuk membawa perkhidmatan perbankan ke luarbandar. Sebuah syarikat GLC – BSN akan melantik agen di kawasan luarbandar untuk menyediakan perkhidmatan tersebut.

4. Pengusaha bas berhenti henti, bas mini dan bas sekolah boleh memohon pinjaman mudah dengan kadar faedah empat peratus bagi tujuan membeli atau membaikpulih bas.

5. Kerja membangunkan infrastruktur asas di luarbandar seperti menyediakan jalan, bekalan air dan elektrik tetap menjadi agenda penting.

Perkhidmatan Awam

1. Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam [SSPA] yang akan menggantikan Sistem Saraan Malaysia [SSM] memperlihatkan penambahbaikan terhadap struktur gaji penjawat awam.

2. Kerajaan juga bersetuju untuk melanjutkan umur persaraan wajib daripada 58 tahun kepada 60 tahun bagi memberi peluang kepada mereka yang masih berkemampuan memberikan sumbangan berdasarkan kemahiran dan pengalaman mereka.

3. Kemudahan untuk meningkatkan kelulusan akademik melalui program bantuan yuran pengajian dijelmakan melalui peruntukan sebanyak RM200 juta bagi penjawat awam untuk mengikuti program latihan di peringkat sarjana muda, sarjana dan kedoktoran falsafah.

Inflasi

Pemberian subsidi untuk berbagai barangan keperluan harian antara langkah kerajaan memerangi inflasi. Kerajaan telah mengadakan berbagai program bagi membantu pengusaha pertanian melalui skim pembiayaan Dana Pertanian Komersial kepada projek pertanian berinovasi.

Perumahan

1. Bagi golongan sederhana terutamanya di sekitar Lembah Kelang, keperluan mendapatkan rumah pada harga yang berpatutan amatlah sukar ditangani.

2. Kesungguhan pihak kerajaan untuk membantu golongan sederhana memiliki rumah pada harga yang berpatutan dan pada kadar kos kewangan yang tidak membebankan tidak dapat dinafikan. Bagi maksud tersebut, kerajaan telah menubuhkan Perumahan Rakyat 1Malaysia [PR1MA] dan telah bersetuju untuk menaikkan had maksimum harga rumah yang layak untuk mengikuti Skim Rumah Pertamaku daripada RM200,000 kepada RM 400,000.

Perbelanjaan isi rumah

1. Usaha memberi bantuan sebanyak RM500 kepada isi rumah [household] yang berpendapatan kurang dari RM3,000 sebulan memberi manfaat kepada lebih dari pada separuh daripada bilangan isi rumah di Malaysia.

2. Pemansuhan yuran sekolah rendah dan menengah bakal melibatkan peruntukan kerajaan sebanyak RM150 juta dapat meringankan beban isi rumah.

3. Bantuan sebanyak RM100 turut disalurkan kepada semua pelajar sekolah rendah dan menengah bermula dari Tahun Satu hingga ke Tingkatan Lima.

Remaja dan belia

1. Bagi pelajar di institusi pengajian tinggi awam mahupun swasta, matrikulasi dan tingkatan enam pula, mereka layak untuk menerima baucar buku bernilai RM200.

2. Peruntukan sebanyak RM320 juta bagi menjalankan berbagai aktiviti termasuk latihan kemahiran, program kepimpinan dan keusahawanan kepada golongan belia di peringkat daerah dan negeri.

Pemandu teksi

Pemilik teksi bajet persendirian akan dikecualikan 100 peratus duti eksais dan jualan ke atas pembelian teksi baru buatan tempatan, pemansuhan cukai jalan dan pemberian subsidi kadar faedah dua peratus ke atas pinjaman pembelian teksi baru buatan tempatan.

Golongan nelayan

Tabung Khas Perumahan Nelayan dengan peruntukkan RM300 juta akan membantu untuk membaik pulih rumah golongan nelayan dan dilengkapi dengan infrastruktur asas.

Pasukan keselamatan
Kerajaan akan memberi sumbangan RM3,000 secara one-off kepada setiap bekas anggota pasukan keselamatan serta duda dan balu mereka, kesemuanya hampir 62,000 orang untuk membantu meringankan kos sara hidup.

No comments:

Post a Comment