Wednesday, February 2, 2011

LATIHTUBI TASAWWUR ISLAM

SOALAN LATIHTUBI
TASAWWUR ISLAM
TINGKATAN LIMA

Lengkapkan pernyataan berikut:

1. _____________ ialah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan berbentuk wang atau harta yang halal.
2. Hasil pertanian yang dimakan atau dicuri oleh manusia atau haiwan dianggap sebagai ______________.
3. _____________ tidak layak mengurus harta sehingga mencapai umur dewasa.
4. Golongan ____________ tidak mampu mengurus harta kerana tidak mampu menilai dengan sempurna.
5. Membayar cukai dan menyumbang ke arah pembangunan negara dikenali sebagai ____________ ke atas negara.
6. ______________ ialah bantuan kepada golongan yang kurang bernasib baik dan memerlukan pertolongan bagi meneruskan kehidupan.

Tandakan (/) pada pernyataan yang betul.
Tandakan (X) pada pernyataan yang salah.

1. Harta merupakan milik mutlak Allah s.w.t.


2. Pengurusan harta boleh dibuat mengikut cara sendiri3. Memelihara dan memulihara sumber alam ialah satu cara pengurusan harta yang berkesan.


4. Memiliki harta merupakan fitrah manusia.
Tandakan (X) dan (Y) pada pernyataan yang sesuai.

X Sumber harta yang halal
Y Sumber harta yang haram


Pernyataan

Jawaban


1
Kegiatan pertanian dan penternakan khinzir


2
Perkhidmatan membersihkan tangki najis


3
Bekerja di kilang atau kedai arak


4
Mengurangkan ukuran kain yang dibeli oleh pelanggan


5
Jualan hasil kraftangan batik dan songket


Lengkapkan carta di bawah:

Cara pemilikan harta oleh individu

X ialah ________
Y ialah ________

Hak milik dalam Islam

A ialah ___________
B ialah ___________
C ialah ___________

SOALAN ANIKA PILIHAN

1. Harta yang dibelanjakan secara Islam menyebabkan

A. Pungutan zakat berkurangan
B. Pembangunan negara terjejas
C. Pemiliknya dikenakan tindakan
D. Kadar kemiskinan berkurangan


Penguasaan sepenuhnya terhadap sesuatu barangan.


2. Ini merujuk kepada

A. Manipulasi
B. Monopoli
C. Rasuah
D. Sabotaj

3. Kesan kepada masyarakat sekiranya harta diperolehi secara haram ialah

A. Pelabur tidak akan melabur
B. Harta tidak diberkati Allah s.w.t.
C. Masyarakat tidak bersatu padu
D. Ekonomi negara merudum


4. Harta terbahagi kepada dua jenis iaitu

A. Harta boleh alih dan harta tidak boleh alih
B. Harta orang kaya dan harta orang miskin
C. Harta kekal dan harta sementara
D. Harta dunia dan harta akhirat

5. Hak yang wajib ditunaikan ke atas orang lain ialah

A. Derma
B. Cukai
C. Zakat
D. Keperluan keluarga

No comments:

Post a Comment