Friday, September 30, 2016

PERLANGGARAN DISIPLIN SEKOLAH DAN KANUN KESEKSAAN


Pihak sekolah boleh mengambil tindakan ke atas pelajar yang melanggar disiplin sekolah. Rujukan kepada tindakan ialah Ordinan Pelajaran 1957 dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.


Sekiranya pelajar atau guru melanggar undang-undang negara termasuk yang terlibat dengan Kanun Kesiksaan maka pihak polis boleh merujuk kepada pendakwaraya samada untuk membuat pendakwaan atau tidak.


Semua warga sekolah seharusnya memahami Ordinan Pelajaran 1957, Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin) 1959 serta pekeliling-pekeliling ikhtisas dari Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menjaga kepentingan diri masing-masing melibatkan pentadbir, guru, pekerja dan pelajar.mereka yang terlibat dengan instituis pendidikan seperti sekolah juga merupakan warganegara Malaysia yang berada di sesebuah institusi milik kerajaan.


Sekiranya guru mengambil tindakan selain daripada tatacara sedia ada, guru juga boleh dihadapkan ke mahkamah. Adakah murid tidak boleh dihadapkan ke mahkamah atas alas an masih tidak dapat membezakan antara perkara yang baik dan yang buruk kerana masih dalam proses pembelajaran atau dikeranakan campurtangan pihak-pihak tertentu?


Peruntukan di bawah Kanun Keseksaan

Peruntukan di bawah Kanun Kesiksaan seharusnya diketahui oleh semua warganegara termasuk kaum pendidik:

Seksyen 323: Seksaan kerana sengaja menyebabkan cedera

Barang siapa, kecuali dalam hal yang diperuntukkan oleh Seksyen 334, dengan sengaja menyebabkan cedera, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai setahun, atau dengan denda yang sampai dua ribu ringgit, atau dengan kedua-duanya.

Seksyen 324:Dengan sengaja menyebabkan cedera dengan jalan menggunakan senjata atau lain-lain benda yang merbahaya.

Barang siapa, kecuali dalam hal yang diperuntukkan oleh Seksyen 334, dengan sengaja menyebabkan cedera dengan jalan menggunakan apa-apa alat untuk menembak, menikam atau memotong, atau apa-apa alat yang, jika digunakan sebagai senjata untuk menyerang, mungkin menyebabkan kematian, atay dengan jalan menggunakan api atau apa-apa benda hangat, atau dengan jalan menggunakan apa-apa racun atau apa-apa benda melecur, atau dengan jalan menggunakan apa-apa benda letupan, atau dengan jalan menggunakan apa-apa benda yang merbahaya kepada tubuh manusia apabila dihisap, ditelan atau dimasukkan ke dalam darahnya, atau dengan jalan menggunakan apa-apa haiwan, hendaklah disiksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai tiga tahun, atau dengan denda, atau dengan sebat  dengan jari ampai  atau rotan,  atau dengan mana-mana dua daripada seksaan-seksaan itu.

Seksyen 325: Seksaan kerana dengan sengaja  menyebabkan cedera parah

Barang siapa, kecuali dalam hal yang diperuntukkan  oleh Seksyen 335, dengan sengaja menyebabkan cedera parah, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai tujuh tahun, dan bolehlah juga dikenakan denda.

Seksyen 326: Dengan sengaja menyebabkan cedera parah dengan jalan menggunakan senjata atau lain-lain benda yang merbahaya

Barang siapa, kecuali dalam hal yang diperuntukkan oleh Seksyen 335, dengan sengaja menyebabkan cedera parah dengan jalan menggunakan apa-apa alat untuk menembak, menikam atau memotong, atau apa-apa alat yang jika digunakan sebagai senjata untuk menyerang, mungkin menyebabkan kematian, atau dengan jalan menggunakan api atau apa--apa benda hangat, atau dengan jalan menggunakan apa-apa racun atau apa-apa benda melecur atau dengan jalan menggunakan apa-apa benda letupan,  atau dengan jalan menggunakan apa-apa benda yang merbahaya  kepada tubuh manusia apabila dihisap, ditelan atau dimasukkan ke dalam darahnya, atau dengan jalan menggunakan apa-apa haiwan, hendaklah diseksa dengan penjara yang boleh sampai dua puluh tahun dan bolehlah juga dikenakan  denda atau sebat dengan jari ampai atau rotan.

Seksyen 320: Cedera parah

Hanya jenis-jenis cedera yang berikut sahaja dinamakan sebagai 'parah'.

Pertama          Hilang tenaga kelelakian

Kedua            Hilang selama-lamanya penglihatan salah satu mata

Ketiga            Hilang selama-lamanya pendengaran salah satu telinga

Keempat        Hilang sesuatu anggota atau sendi

Kelima           Binasa atau lemah selama-lamanya daya sesuatu anggota atau sendi

Keenam         Cacat selama-lamanya kepala atau muka

Ketujuh          Patah atau retak tulang atau selisih sendi

Kelapan        Apa-apa cedera yang membahayakan nyawa atau menyebabkan orang yang tercedera itu menderita kesakitan tubuh yang amat sangat, atau tidak boleh menjalankan pekerjaannya yang biasa selama dua puluh hari.
    

   

No comments:

Post a Comment